FANDOM


Yoshi 3000
150px-Yoshi_3000.png
Yoshi3000 Image
Full Name Yoshi 3000
Current Age  ?
Location Singapore
Main Weapon(s) laser gun
Ability/ies Laser

Yoshi3000 is an art Yoshi. He takes the appearance of a Grey Yoshi wearing light blue shoes.

Gallery